महानगरभित्रका भवनलाई ९० दिनभित्र नक्सा पेस गर्ने समय

काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी  निर्माण भएका सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको नक्सा ९० दिनभित्र पेस गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ९० दिनको समय   दिएको छ।

नक्सा पास नगरी बनाइएको र मापदण्ड अनुकूल रहेको भएमा त्यस्ता भवनहरूको यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ९० दिनभित्रमा नक्सा पेस गरी नक्सा स्वीकृत/नियमित गर्न सम्बद्ध सबै व्यक्ति, सङ्घसंस्था, संस्थान तथा सरकारी निकायहरूलाई समेत अनुरोध गरिएकाे छ ।

निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नक्सा पास नगरी बनाइएको र मापदण्ड अनुकूल रहेको भएमा त्यस्ता भवनहरूको नक्सा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ९० दिनभित्रमा पेस गर्न नक्सा स्वीकृत/नियमित गर्न सम्बद्ध सबै व्यक्ति, सङ्घसंस्था, संस्थान तथा सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गरिन्छ।’

जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।‘तोकिएको समयभित्र नक्सा पेस नगरेमा त्यस्ता भवनहरूको विवरण संकलन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, संहिता, कार्यविधि र यस कार्यालयको निर्णय बमोजिम कारबाही भई जाने ब्यहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सूचित गरिन्छ।’

काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाको ११ औँ अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा प्रचलित भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नगरिएका भवनहरुलाई एक वर्ष भित्रमा नक्सा पास गरी नियमित गर्न आह्वान गरिनेछ’ भन्ने नीतिले  सूचना प्रकाशित गरिएको महानगरपालिकाकाे सूचनाले जनाएको छ।