तेह्रौँ गाउँसभा १६ र १७ गते सञ्चालन गर्दै

यस वर्ष कैलाली  जानकी गाउँपालिकाले  पुस १६ र १७ गते तेह्रौँ गाउँसभा  संचालन गर्न थालेकाे  छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को प्रावधान तथा जानकी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँसभा हुन लागेको हो ।

गाउँसभा  बिहान ११:३० बजेदेखि स्मार्ट क्याफेको सभाहल दुगौलीमा यही पुस १६ र १७ गते हुने एक सूचना जारी गर्दै गाउँपालिकाले जनाएको छ । सो सभामा उपस्थितिका लागि गाउँसभा सदस्यलाई गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।