सुर्खेत विद्धुत प्राधिकरण केन्द्रले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीकाे तार काट्न शुरु

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम बुझाउन तथा सम्झौता गर्न अटेर गरेपछी तार तथा फाइबर हटाउने कार्य सुरु गरेको छ ।

आउन बारम्बार ताकेता गर्दा समेत अटेरी गरेको हुदा  सुर्खेत वितरण केन्द्रले आफ्ना पोलहरुबाट त्यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका तार तथा फाइबर हटाउने कार्य सुरु गरेकाे सुर्खेत विद्युत प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।